Educatie & Onderwijs

FOTODOK maakt al sinds 2008 kinderen en jongeren wegwijs in fotografie met inspirerende onderwijsprogramma’s. Fotografie als beeldend middel om jezelf expressief en artistiek te uiten, om je verhaal te vertellen, maar ook als functioneel middel om de wereld tot je te nemen. Begrijpend leren kijken als belangrijke aanvulling op begrijpend leren lezen en rekenen. We trainen vaardigheden rondom begrijpend kijken, mediawijsheid en 21st century skills en stimuleren de creatieve en artistieke ontwikkeling. Nu kinderen steeds jonger een smartphone bezitten en gaan fotograferen, is begrijpend kunnen kijken en je met de juiste kennis en vaardigheden kunnen verhouden tot de beeldcultuur om je heen belangrijker dan ooit.


Wij vinden dan ook dat iedereen, jong én oud, begrijpend kijken als vaardigheid zou moeten kunnen ontwikkelen. Want juist goed kijken moet je leren!  Naast een aantal vaste workshops die FOTODOK aanbiedt wordt er vooral maatwerk geleverd. Een nauwe samenwerking met scholen, culturele en maatschappelijke instellingen waarbij kennisuitwisseling, expertise, aandacht voor de leerling en wederzijdse inspiratie centraal staat. Van langdurige samenwerkingen gericht op het ontwikkelen van een culturele en didactische visie, of concrete invulling van onderwijsonderdelen, lessen en workshops tot het organiseren en produceren van tentoonstellingen op locatie, veel is mogelijk.


Hoe kijk je naar beeld? Hoe kun je beeld begrijpen? En hoe maak je zelf beeld? In ons werk  ligt er altijd een grote nadruk op deze drie aspecten. Het beginpunt is altijd het beeld. De tijd nemen om te kijken wat jij (en de ander) ziet en dat zonder oordeel met elkaar te bespreken en te analyseren is een waardevolle opmaat en wat ons betreft onmisbaar om te komen tot het maken van eigen werk.


Heb je interesse in de mogelijkheden tot samenwerking op jouw school of met jouw organisatie?

Neem contact op via educatie@fotodok.org


Op alle activiteiten van FOTODOK zijn de Algemene Voorwaarden van FOTODOK van toepassing.

BLOG

Aanbod PO & VO

Steun Fotodok

Nieuwsbrief