EMBEDDED ARTIST’ IN EEN SURREËLE WERKELIJKHEIDSteun Fotodok