Bij FOTODOK werken mensen die geloven in de maatschappelijke (verander)kracht van documentaire fotografie. Met een klein team van 3,2 Fte, een betrokken groep vrijwilligers en geëngageerde professionals uit verschillende vakgebieden werkt FOTODOK aan haar missie om visuele verhalen rond belangrijke maatschappelijke thema’s bij een relevant publiek onder de aandacht te brengen. De organisatie heeft begin 2017 de stap gemaakt van een tweehoofdige leiding naar een cultureel ondernemer als directeur: Femke Rotteveel met aan haar zijde curator Daria Tuminas die de verantwoordelijkheid heeft over de artistieke uitvoering, daarin bijgestaan door Lisanne van Happen en educator Elsbeth Pijnappels, verantwoordelijk voor de educatieve programma’s. Daarnaast werkt FOTODOK met een Board for Reflection samen rond de thema’s van ons programma. We nodigen proactief professionals uit de kunsten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap uit om thema’s voor te leggen en uit te diepen en op de hoogte te blijven van de projecten van documentair fotografen en beeldmakers in verschillende stadia van hun carrière. Door deze samenwerking kan FOTODOK met een klein team en beperkt budget een kwalitatief hoogstaand en uitgebreid programma realiseren.


aFemke Rotteveela
Directeur
femkerotteveel@fotodok.org | +31 6 51231951

bLisanne van Happen
Curator | Producent
lisanne@fotodok.org | +31 6 26820395

cDaria Tuminasc
Curator
daria@fotodok.org

dElsbeth Pijnappels
Educator
elsbeth@fotodok.org

eJanneke Aronsone
Educator
janneke@fotodok.org | +31 6 30110932

fMartha Stroof
Uitvoerend producent | Event fotograaf
martha@fotodok.org | +31 6 36096920

gPatrick Cramerg
Digitale marketing | Website
patrick@fotodok.org | +31 6 40174604

hGaard van Vugth
Vrijwilligers coördinator
gaard@fotodok.org

BESTUUR

Heleen Jumelet | Voorzitter
Alexander Knottenbelt | Penningmeester
Corine van Impelen | Bestuurslid
Jaya Pelupessy | Bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Steun Fotodok